№ 85 (2019)

DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.85.0

Зміст

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ МАТРИЦЬ НЕЧІТКИХ ВІДНОСИН З УРАХУВАННЯМ ЇХ МОТИВАЦІЙ ДО ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСІ PDF
V. Shevchenko, A. I. Kudin 7

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗГОНУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ З ГІДРОКЕРОВАНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ PDF
B. Kalchenko, A. Kozhushko, E. Pelipenko, A. Yarita 14

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ІНДУКТИВНЕ ЗБУДЖЕННЯ ПОСЛІДОВНОГО RLC-КОНТУРУ ПРЯМОКУТНИМИ ІМПУЛЬСАМИ НАПРУГИ. АНАЛІЗ, ЧИСЕЛЬНІ ОЦІНКИ PDF
Yu. Batygin, E. Yeryomina, S. Shinderuk, G. Serikov, I. Sierikova, S. Khodak 22

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ КОРПУСУ ПАРОВОЇ ТУРБІНИ ПОТУЖНІСТЮ 500 МВТ PDF (Русский)
S. Krasnikov 27

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

ВПЛИВ КОЛЬОРУ ТА ТИПУ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ НА ПРОЯВ ЕФЕКТУ ТЕПЛОВОГО ОСТРОВУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ PDF (Русский)
A. Rogovyi 34
УРАХУВАННЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ БАЛОК У СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНІЙ МОДЕЛІ ДІАФРАГМОВОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ PDF
K. Berezhna, S. Krasnov 42
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА СТАНУ ДО-РОЖНІХ ОДЯГІВ З НАСКРІЗНИМИ ТРІ-ЩИНАМИ У ПОКРИТТІ PDF (Русский)
A. Batrakova, S. Urdzik, D. Batrakov 49
ДИНАМІЧНІ Й ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ PDF (Русский)
A. Batrakova, S. Urdzik, D. Batrakov 59
МАТЕРІАЛОЗНАВЧІ ТА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗЧЕПЛЕННЯ ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ З ПОВЕРХНЕЮ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ В ЗОНІ ТРІЩИНИ PDF
V. Zhdanyuk, О. Volovyk, О. Bizhan, К. Tsyrkunova, R. Gnatenko 66
ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗЧЕПЛЮВАНОСТІ БІТУМУ З КАМ’ЯНИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF (Русский)
Yan Pyrig 73

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПНЕВМОДВИГУНА ДЛЯ ГІБРИДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ МІСЬКОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ PDF
N. Nechiporuk, Yu. Vorobyov, V. Poda 83

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО РЕЖИМУ РУХУ НА МІСЬКОМУ АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ PDF
I. Taran, V. Litvin 93
РОЗПОДІЛ ШВИДКОСТІ РУХУ АВТОМО-БІЛІВ ПЕРЕД СТОП-ЛІНІЄЮ МІСЬКОГО РЕГУЛЬОВАНОГО ПЕРЕХРЕСТЯ PDF (Русский)
A. Makarychev, P. Horbachov, V. D. Minh, O. Gorbachova 107
НЕЧІТКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ УПРАВ-ЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ PDF (Русский)
N. Kunda, V. Lebid 117

ЕКОЛОГІЯ

ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
S. Anisimova, S. Anisimov 124
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОЛОГІЇ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМОЛОГІЇ PDF
O. Kovalova 132

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАННЯ СТАТИСТИЦІ PDF
A. Mikhailenko 139
ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА Й ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ЗВО PDF (Русский)
V. Demianova 143