Редакційний штат

Головний редактор 

Батракова Анжеліка Геннадіївна   докт. техн. наук, проф., перший проректор ХНАДУ

Заст. гол. редактора

Гурко Олександр Геннадійович докт. техн. наук, доцент, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, ХНАДУ

Помічник гол. редактора

Бережна Катерина Вікторівна   канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри мостів, конструкцій і будівельної механіки ім. В.О. Російського, ХНАДУ

Відповідальний секретар 

Даценко Віта Василівна  канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри хімії та хімічної технології, ХНАДУ 

 

Члени редколегії:

Богомолов Віктор Олександрович докт. техн. наук, професор, ректор ХНАДУ

Клец Дмитро Михайлович  докт. техн. наук, професор, ХНАДУ

Батигін Юрій Вікторович  докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри фізики, ХНАДУ

Бугаєвський Сергій Олександрович  докт.техн. наук, професор, завідувач кафедри мостів, конструкцій і будівельної механіки ім.В.О.Російського, ХНАДУ

Бондаренко Володимир Васильович  канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки, ХНАДУ

Вдовиченко Володимир Олексійович  докт. техн. наук, доцент, професор кафедри транспортних технологій, ХНАДУ

Волков Володимир Петрович   докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. М.Я. Говорущенка, ХНАДУ

Воронков Олександр Іванович  докт. техн. наук,  професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, ХНАДУ

Внукова Наталія Володимирівна  докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри екології, ХНАДУ

Глушкова Діана Борисівна  докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства ім. О.М. Петриченка, ХНАДУ

Горбачов Петро Федорович  докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри  транспортних систем і логістики, ХНАДУ

Дяченко Світлана Степанівна  докт. техн. наук, професор, професор-консультант кафедри технології машинобудування і ремонту машин, ХНАДУ

Золотарьов Віктор Олександрович   докт. техн. наук, професор, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова, ХНАДУ

Жданюк Валерій Кузьмович  докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва і експлуатації автомобільних доріг ім. О.К. Біруля, ХНАДУ

Кириченко Ігор Георгійович докт. техн. наук, професор, академік Підйомно-транспортної Академії наук України, ХНАДУ

Клименко Валерій Іванович   докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула, ХНАДУ

Кожушко Віталій Петрович  докт. техн. наук,  професор кафедри мостів, конструкцій і будівельної механіки ім. В.О. Російського, ХНАДУ

Колодяжний Володимир Максимович  докт. ф-м. наук, професор, професор кафедри інформатики і прикладної математики, ХНАДУ

Левтеров Андрій Іванович  канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики, ХНАДУ

Подригало Михайло Абович  докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин, ХНАДУ

Полярус Олександр Васильович докт. техн. наук, професор, професор кафедри метрології та безпеки життєдіяльності, ХНАДУ

Нікітіна Тетяна Борисівна докт. техн. наук, професор, ХНАДУ

Саєнко Наталія Віталіївна  докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов, ХНАДУ

Солодов Валерій Григорович докт. техн. наук, професор, ХНАДУ

Кирель Наталія Володимирівна докт. техн. наук, доцент, професор кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг ім. О.К. Біруля, ХНАДУ

Толмачов Сергій Миколайович  докт. техн. наук, професор, професор технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім. М.І. Волкова,ХНАДУ

Янютін Євген Григорович докт. техн. наук, професор-консультант кафедри деталей машин та теорії механізмів і машин, ХНАДУ

Величко Геннадій Вікторович   канд. техн. наук, головний конструктор СП «Кредо-Діалог», Мінськ

Golovashchenko Sergey Fedorovich  Ph.D., Technical Leader Manufacturing Research Department, Ford Research & Advanced Engineering Research and Innovation Center, USA

Hartmut Beckedahl  Dr.-Ing, prof, Bergische Universität Wuppertal, Institute of Pavement Construction and Pavement Design, Germany

Igors Tipans  Dr., Deputy Rector for International Academic Cooperation and Studies, Riga Technical University, Institute of Mechanics, Latvia

Ireneusz Zbicinski   Ph.D., prof., Department of heat and mass transfer, Technical University of Lodz, Poland

Laurinavicius Alfredas  Dr., prof., vice-rector, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Mikhailenko Vladimir  S. Dr., prof., Pusan National University, Plasma Research Center, Busan, South Korea

Prentkovskis Olegas  Dr., prof., Dean of faculty of Transport engineering, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Puodziukas Virgaudas   Dr., assos. prof., head of department of Roads, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

RadovskiyBoris S.   prof. consultant, Radnat Consulting, Irvine, United States

Roland Lachmayer   Ph.D., Dr.-Ing, Leibniz Universität,Hannover, Institute of product development, Germany

Teltayev Bagdat Burkhanbaiuly  Dr., prof., Kazakh Academy of Transport and Communicationa, Kazakhstan

Tyrsa Vira   Dr., prof. Baja California Autonomous University, Mexico

Sidi Mochammed Senouci  Ph.D., prof., Institut Superieur Automobile et Transport, France

Tropina Albina Albertovna   Dr., prof., Texas A and M University, Department of Aerospace Engineering, United States

Vrublevsky Aleksandr Nikolaevich prof., D. Sc., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland.