Контактна інформація

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
вул. Ярослава Мудрого, 25,
Харків, Україна, 61002

тел.: (057) 7073799
E-mail: rio@khadi.kharkov.ua

Kharkiv National Automobile and Highway University,
25 Yaroslava Mudrogo str.,
Kharkiv, Ukraine, 61002

Tel.: (057) 7073799
E-mail: rio@khadi.kharkov.ua

Основна контактна особа

Даценко Віта Василівна/Datsenko Vita
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Супровід та підтримка

Гурко Олександр Геннадійович / Alexander Gurko