НЕЧІТКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ УПРАВ-ЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Автор(и)

  • N. Kunda Національний транспортний університет, Ukraine
  • V. Lebid Національний транспортний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.85.0.117

Ключові слова:

перевезення вантажів, ризики прийняття рішень, система нечіткої логіки, лінгвістичні змінні, модель управління ризиками

Анотація

Підвищення ефективності транспортних процесів є запорукою потрапляння українських перевізників до міжнародної транспортної мережі. Важливе значення мають дослідження з прогнозування вантажопотоків. На сьогодні практично відсутні методи узагальненої оцінки факторів, що впливають на ефективність перевезення вантажів. Актуальним завданням є аналіз ризиків, що виникають у процесі прийняття управлінських рішень за відсутності або недостатності інформації про умови перевезення. Методи оцінки ризиків поділяються на кількісні та якісні: кількісний аналіз дозволяє визначити розміри окремих ризиків і ризик перевезення у цілому, якісний – визначити потенційн причини ризику та оцінити чинники ризику. Під час  планування міжнародних автомобільних маршрутів для аналізу ризиків пропонується застосувати методи нечіткої логіки з використанням лінгвістичних змінних, оскільки більшість управлінських рішень приймаються за умови, коли наслідки можливих дій формуються на основі суб’єктивної інформації водіїв. Установлено, що в мисленні людини-експерта (у нашому випадку – перевізника) використовуються не числа, а образи та слова. Для оцінки ризиків використовується лінгвістична змінна, терм-множина якої містить набір слів, що може  мати таку кількість елементів, яка дозволила б експертам оцінити ризик за наявності інформації.  Для аналізу ризиків розроблено алгоритм застосування апарату теорії нечітких множин. Подано процедуру агрегування оцінок критеріїв ризиків і ваг критеріїв та проведено процедуру їх нормування. Запропоновано модель комплексної оцінки ризику прийняття рішення. Вона дозволяє на етапі планування маршруту визначити області змінювання параметрів, що забезпечили б допустимий рівень ризику.  Це дає можливість розробникам планування  перевезення обрати найбільш привабливий варіант із множини наявних.

Біографії авторів

N. Kunda, Національний транспортний університет

к.т.н., проф. каф. міжнародних перевезень та митного контролю

V. Lebid, Національний транспортний університет

к.т.н., доц. каф. міжнародних перевезень та митного контролю

Посилання

Kovalko B., Wybrane problemy polsko-ukrainskiej wspolpracy transgranicznej/ B. Kovalko // Barometr Regionalny Nr 2(24) 2011[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br24_3kawalko.pdf

Fuzzy sets logics and reasoning about knowledge / Ed. By D. Dubois, H.Prode, F.P. Klement // Ap-plied logic series. – №15. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. – 423 p.

Kerzner H. Project management: a systems ap-proach to planning, scheduling, and controlling / Harold Kerzner. – [8 ed.]. – New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2003. – 891 p.

Kunda N.T. Lebid V.V. Model risk management in evaluating the quality of projects national net-work of international transport corridors. Man-agement of projects, system analysis and logis-tics. Kyiv. National Transport University. 2014. Vol. 13. 372 p. (Ukr)

Kaplan, Norton, 2000 – Kaplan R.S., Norton D.P. The Strategy- Focused Organization: How Bal-anced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press, 2000.

Bocharnykov V. P. Fuzzy Technology: modal-ities and adoption decision in marketing connec-tions. Kyiv. Nick-Center, Elga, 2002–224 p. (Rus)

Ptuskin A. S. The strategic objectives under fuzzy information. Moscow: Publishing and Trading Corporation "Dashkov and K", 2003. (Rus)

Ptuskyn A. S. Nechetkye models and methods in menedzhmente. Moskow. Publishing house MSTU. BC Bauman. 2008. 216 p. (Rus)

Shtovba S. D. Design of fuzzy systems using MATLAB. M .: Hotline – Telecom, 2007. – 288 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ