Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

UK

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).

Мови публікації: українська, російська, англійська, польська та німецька.

Архів випусків до 2018 року

ISSN 2521-1773 (Online)
ISSN 2219-5548 (Print)

Збірник входить до затвердженого МОН України Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідженнях за такими спеціальностями:
015 Професійна освіта;
101 Екологія; 
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 
132 Матеріалознавство;
133 Галузеве машинобудування;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
142 Енергетичне машинобудування;
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 
192 Будівництво та цивільна інженерія;
274 Автомобільний транспорт;
275 Транспортні технології.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Індексація: