Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 р. «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).

Мови видання: українська, російська, англійська, польська та німецька.

Сайт журналу до 2018 року

ISSN 2521-1773 (Online), ISSN 2219-5548 (Print)

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження за спеціальностями:

015 Професійна освіта;
101 Екологія;
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
132 Матеріалознавство;
133 Галузеве машинобудування;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
142 Енергетичне машинобудування;
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
192 Будівництво та цивільна інженерія;
274 Автомобільний транспорт;
275 Транспортні технології.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.


Індексація в міжнародних наукометричних базах даних:

  • Збірник входить до затвердженого ДАК Переліку наукових професійних видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
  • Реферується українським реферативним журналом «Джерело» і входить до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (Україна).
  • Включений до міжнародних наукометричних баз даних:

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України;

Академія Google (Google Scholar);

Index Copernicus (Польща);

Наукова електронна бібліотека eLIBRАRY, РІНЦ (Росія).


Зображення домашньої сторінки журналу