МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК МЕТА І ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Ye. M. Voronova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.84.0.98

Ключові слова:

дискурс, мовна діяльність, самостійність мислення, чіткість мети, інваріант, колективне спілкування, мовотворчість, цілеспрямованість

Анотація

Стаття має за мету висвітлити логічну конструкцію як основну особливість уроку іноземної мови. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: виділити обов’язкові аспекти, що створюють логіку заняття з іноземної мови; показати важливість активної позиції студентів у процесі навчання іноземної мови; сформулювати передумови правильного планування і проведення заняття з іноземної мови.
У процесі дослідження доведено, що чіткість мети заняття, визначеної викладачем, та її здатність досягати наміченого рівня оволодіння матеріалом є важливими передумовами правильного планування і проведення заняття.
Висвітлено, що з метою пов’язана логіка заняття з іноземної мови – найважливішим компонентом оволодіння мовною діяльністю як засобом навчання іноземної мови.
Проаналізовано чотири аспекти, що створюють логіку заняття: співвіднесеність всіх елементів заняття з головною метою; відповідність всіх частин заняття, їх підпорядкованість один одному, або цілісність заняття; рух за стадіями засвоєння мовного матеріалу, що можна назвати динамікою уроку; єдність і послідовність матеріалу за змістом, або зв’язаність уроку.
Окрему увагу приділено питанням правильного планування і проведення заняття, зокрема самостійності мислення і цілеспрямованості. Наголошено на важливості активної позиції студента при вивченні іноземної мови у сучасних умовах дефіциту часу, яка досягається насамперед використанням мовнодумкових завдань, що потребують мовотворчості, передбачають постійне подолання рівнів труднощі, а також такої організації заняття, коли студент внутрішньо активний, оскільки включений у процес колективного спілкування.

Посилання

Elukhina N.V. (2002). Discourses in teaching foreign languages. [Yelukhina N.V. Diskursy pri obuchenii inostrannym yazykam] – Foreign languages at school, 3. 9-12.

Komshansky G.V. (1998). Communicative function and structure of the language. [Komshanskiy G.V. Kommunikativnaya funktsiya i struktura yazyka]. Moscow: MS,127.

Polat E.S. (1999). New pedagogical technologies in teaching foreign languages [Palat Ye.S. Novyye pedagogicheskiye tekhnologii v obuchenii inostrannym yazykam]. Foreign languages in school.1999. 22-27.

Stern. H.H. FundamentalConceptsof Language Teaching /H. H. Stern. – Oxford : OxfordUniversityPress, 2009. – 351 p.

Larsen-Freeman D. TechniquesandPrinciplesin Language Teaching. D. Larsen-Freeman. – NewYork: OxfordUniversityPress, 2008. – 142. 3

Аниськович Н. Р. Обучение учащихся средней школы иноязычному речевому взаимо-действию (английский язык) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иност-ранные языки)» / Н. Р. Аниськович. – Минск, 2009. – 20 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА