DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.82.0.81

ВПЛИВ УТВОРЕННЯ КАРБІДУ ТИТАНА НА ВНУТРІШНЮ ТЕПЛОТУ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ВАННИ

V. A. Bagrov

Анотація


Проблема – В теперішній час для підвищення довговічності штампового інструменту застосовуються дорогоцінні сплави з легуючими елементами, які в Україні є дефіцитними  та дорогими. У зв’язку з цим, дослідження, які спрямовані на зниження енерго– i ресурсозатрат при відновленні металооброблюючого інструменту та одночасному підвищенню його надійності та довговічності, є особливо актуальними. Ціль – дослідження розподілу карбідної фази TiC в зносостійких наплавочних сплавах системи Cr–Mn–Mo–Ti. Методологічно робота виконана таким чином: на основі літературних джерел та виробничих досліджень вивчені умови роботи штампів для гарячої обробки металу. Аналіз існуючих сплавів та технологій їх нанесення показав, що всі вони мають як переваги, так і недоліки. На основі цього були розроблені економнолеговані зносостійкі сплави системи Cr–Mn–Mo–Ti на основі заліза з обмеженим змістом хрому (до 3 %) та молібдену (до 5 %) і запропонована технологія їх нанесення із знеструмленою присадкою, яка подається у головну частину зварювальної ванни. Результати – Застосування наплавлення порошковими дротами з екзогенних введенням карбідів в зварювальну ванну сприяє більш рівномірному розподілу карбідної фази в об’ємі металу в порівнянні з ендогенним вводом карбідів. При цьому збільшення вмісту Mn і Cr в наплавленому металі знижує активність вуглецю як карбідоутворюючого елемента. Збільшення кількості карбідної фази TiC підвищує внутрішню теплоту наплавленого металу при екзогенному її введенні. Практична значимість – Розроблені склади зносостійких покрить з обмеженим змістом дефіцитних легуючих елементів i технологія їх нанесення. Використання розроблених зносостійких сплавів і технологій їх нанесення дозволило знизити концентрації легуючих елементів, зменшити трудомісткість термічної обробки відновленого штампів, зменшити відносну масу флюсу і долю витрат електроенергії, підвищити основні технологічні показники наплавлення.

Ключові слова


наплавка; порошковий дріт; легування; карбіди; активність елементів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kakovkin, O.S., Darahvelidze, U.D. & Starchenko, G.G. Osobennosti legirovaniya naplavlennogo metalla karbidom titana pri dugovoj iznosostojkoj naplavke. [Features of Alloying of the Weld Metal with Titanium Carbide in Arc Wear-resistant Surfacing]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding manufacture Vol. 5, 41-42 [in Russia].

Barmin, E.L. & Gusev, V.P. Razrabotka iznosostojkih naplavochnyh materialov i tekhnologiya ih naplavki. [Development of wear-resistant surfacing materials and technology of their surfacing]. Sovremennye sposoby naplavki - Modern ways hardfacing. Kiev: IEHS im. E.O.Patona, 47 [in Russia].

Hasui, A. & Morigaki, O. (1985). Naplavka i napylenie. [Surfacing and spraying]. Moscow: Mashinostroenie [in Russia].

Pilyushenko, V.L., Vinokur, B.B. & Kondratyuk, S.E. Spravochnik po prakticheskomu metallovedeniyu [Handbook of practical metalscience]. Kiev: Tekhnіka, [in Russia].

Ivabuti, Y.O. (1984). Vliyanie vydeleniya karbidov na vyazkost’ litoj stali 13Cr – 3,8Ni. [Influence of Allocation of Carbides on Viscosity of a Cast Steel 13Cr – 3,8Ni]. Stat’ya iz zhurn. Tehcu to haganeh. Vol. 69, 11, 1502-1509 [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Каковкин О.С., Дарахвелидзе Ю.Д., Старченко Г.Г. Особенности легирования наплавленного металла карбидом титана при дуговой износостойкой наплавке. // Сварочное производство. – 1999. - №5. – С.41-42.

2. Бармин Е.Л., Гусев В.П. Разработка износостойких наплавочных материалов и технология их наплавки. // Современные способы наплавки. К.: ИЭС им. Е.О.Патона, 1987.-С. 47.

3. Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление. М.: Машиностроение, 1985. – 240 с.

4. Справочник по практическому металловедению / В.Л. Пилюшенко, Б.Б. Винокур, С.Е. Кондратюк и др. – К.: Техніка, 1984. – 135 с.

5. Ивабути Ё. Влияние выделения карбидов на вязкость литой стали 13Cr – 3,8Ni. / Всесоюзный центр переводов. - М.: 1984. Статья из журн. Тэцу то хаганэ. – 1983. – Т.69, №11. – С. 1502-1509.