ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КАНАТНИХ БЛОКІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ КАНАТА

Автор(и)

  • Наталя Миколаївна Фідровська Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Руслан Андрійович Караван Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Анастасія Сергіївна Птушка Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Володимирівна Язловицька Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2023.101.2.137-141

Ключові слова:

канат, механізм підйому, канатний блок, довговічність канату, кут відхилення канату

Анотація

Проблема. Довговічність кранових канатів має дуже важливе значення, так як вона забезпечує не тільки основні витрати на експлуатацію вантажопіднімальної машини, але і безпеку навантажувально-розвантажувальних операцій. Умови експлуатації канату дуже суттєво впливають на період його використання, але не завжди вони враховуються. Мета. Методика розрахунку канату, яка відображається в стандарті не враховує умови роботи канату, тому спрогнозувати точно його довговічність дуже складно. В сучасній навчальній і довідниковій літературі вплив розмірів і геометрії канатних блоків на довговічність підйомних канатів недооцінена. Методика. Основним критерієм, який врахований при виборі канату за існуючими методиками являється сила розтягнення канату, хоча як показують дослідження багатьох відомих вчених дротинки каната розриваються саме в результаті згину на блоках і барабані.  Діаметр блоку вибирається в залежності від діаметру канату і режиму роботи механізму підйому. Матеріал блоку і його геометрія зовсім не враховується при виборі типа канату і його діаметру, в той час, коли знос поверхонь канату і блоку дуже впливає на довговічність цих елементів механізму підйому. Визначення факторів, які впливають на зношення канату і зменшення його довговічності являється досить важливою задачею і потребує не тільки теоретичних, але і експериментальних досліджень. Результати. При цьому розглядалися канати різної конструкції і діаметра. Це дало змогу оцінити вплив різних елементів канату і блоку на прогнозовану довговічність канату. Оригінальність Проведені дослідження дозволили вдосконалити формулу Б.С.Ковальського, яку він запропонував для вибору діаметру канату по строку служби. Була отримана залежність впливу кута розкриття рівчака блока, який визначається з умови зменшення кручення канату при його девіації,  на довговічність канату. Практична цінність Для отримання більш реальної картини навантаження каната, який згинається на блоці та барабані, була удосконалена розрахункова схема і збільшено число факторів, які мають суттєвий вплив на довговічність каната. Результати дослідження значно наближають умови навантаження канату під час згину його на блоці і барабані до реальних значень.

Біографії авторів

Наталя Миколаївна Фідровська , Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д-р техн. наук, професор, кафедра будівельних та дорожніх машин

Руслан Андрійович Караван , Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант

Анастасія Сергіївна Птушка , Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Олена Володимирівна Язловицька , Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат філологічних наук доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Grigorov O.V. Vantazhopidyomni machiny/ O.V.Grigorov, N.O.Petrenko//-Kharkiv/NTU «KhPI» , 2006. 304s.

Nikitin I.F. Zmina natygnenya Kanata pry nabigani yogo na shkiv/I.F. Nikitin, N.M.Fidrovska. //-Dnipropetrovsk, pidyomno-transportna technika, 2009,-

№ 4- s.144-151.

Scobl W. Procedings of the Institution of Mechanical Engineering 1920, 1924, 1928, 1936. Wire Rope Rescheich Cantee.

Wernle W. Drahtseilfirschung Zeitschrift des Yereine Deutscher Ingenieurs , Band 78, N.52, 1934

Raksha S.V. Rozrachynky mechanizmiv kraniv mostovogo typy/ S.V. Rakcha, V.V.Melachysh, M.P.Kolisnyk //- Dnipropetrovsk –Porogy, 2006 -147s.

Fidrovska N.M. Udoskonalenya metodyky vyznachenya dovgovichnosti kanatu / N.M.Fidrovska, O.S.Pisarcov, A.O. Lomakin //-Mashinobuduvanya . Zb.nauk.prac. Ukr. Inzh.ped. akadem. –Kharkiv, UIPA, 2019,-vyp.24.-s.52-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ