ЕНЕРГОНАВАНТАЖЕНІСТЬ МЕТАЛЕВИХ ФРИКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛЬМ

Автор(и)

  • Олександр Іванович Вольченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ахад Ханахмед огли Джанахмедов Азербайджанська інженерна академія, Ukraine
  • Василь Степанович Скрипник Надвірнянський фаховий коледж національного транспортного університету, Ukraine
  • Дмитро Юрійович Журавльов Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine
  • Євген Юрійович Андрейчиков Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2023.101.2.31-39

Ключові слова:

стрічково-колодкове гальмо, пара тертя, обід шківа, нагрівання та охолодження, поверхнево-об'ємні температури, теромічні напруження, критерій Біо

Анотація

Математичний опис процесу теплопровідності із залученням елементів теорії теп-лової подібності щодо обода шківа стрічково-колодкового гальма за умови режимів гальмування дали змогу встановити: через дискретність контакту мікровиступів пар тертя гальма дослі-джувані параметри мають локальний характер; до енергонавантаженості пар тертя гальма належать параметри поверхнево-об’ємних та об’ємних температур і їх градієнтів, що викли-кають термічні напруження, які впливають на фрикційні характеристики; за поверхнево-об’єм-них температур (100–400) °С сумарна кількість теплоти, що відводиться від полірованої та матової поверхонь шківа радіаційним теплообміном за 1,0 с, становила (1,43–23,04) кДж; у цьому разі поверхневий температурний градієнт обода шківа був майже вп’ятеро більший, ніж за його товщиною. За умови циклічного (повторно-короткочасного) режиму гальмування температурні напруження внаслідок нагрівання на поверхні обода шківа майже вдесятеро пе-ревищують значення напружень, що виникають в його об’ємі. Напруження досягають макси-муму, коли процес теплоізольований (Bi = 0), і дорівнює нулю, коли теплообмін нескінченний (Bi → 0). Величина напружень унаслідок охолодження обода шківа так само істотно залежить від критерію Біо. До того ж зі збільшенням тривалості процесу гальмування вплив його на ве-личину напружень також зростає. Величина термічних напружень на поверхні тепловиділення майже вп’ятеро більша, ніж в об’ємі обода шківа. У цьому разі характер впливу інтенсивності теплообміну на величину напружень такий самий, що й за умови нагрівання. Новий підхід до розрахунку локальних термічних напружень у теорії тертя та зношування реалізований уперше. Достовірність здобутих результатів підтверджена експериментально.

Біографії авторів

Олександр Іванович Вольченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д.т.н., проф. каф. будівельних і дорожніх машин

Ахад Ханахмед огли Джанахмедов, Азербайджанська інженерна академія

д.т.н., проф., зав кафедрою транспортної механіки

Василь Степанович Скрипник, Надвірнянський фаховий коледж національного транспортного університету

д.т.н., проф., заступник директора з навчальної роботи ВСП

Дмитро Юрійович Журавльов, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.т.н., доц. каф. технічної механіки

Євген Юрійович Андрейчиков , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

старший викладач, підполковник кафедри військової підготовки

Посилання

Volchenko N. Features of the estimation of the intensity of heat exchange in selfventi-lated disk-shoe brakes of vehicles / N. Volchenko, A. Volchenko, D. Volchenko, P. Poliakov, V. Malyk, D. Zhuravlov, V. Vitvitskyi, P. Krasin: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 1/5 (97)2019. P.47-53.

Крижанівський Є.І., Вольченко О.І., Вольченко Д.О. та ін. Стрічково-колодкові гальма. – Івано-Франківськ: ІФНТУНіГ, 2007. – 215 с.Kindrachuk, M. Wear resistance of spark ignition engine piston rings in hydrogen‐containing environments 3.Kindrachuk, M., Volchenko, D., Balitskii, A., ...Yurchuk, A., Kolesnikov, V. // Energiesthis link is disabled, 2021, 14(16), 4801.

Volchenko, D.O. Nanofluids in Cooling Systems and Their Efficiency // Volchenko, D.O., Kindrachuk, M.V., Dolishniy, B.V., ...Yurchuk, A.O., Dukhota, А.О. Journal of Nano- and Electronic Physicsthis link is disabled, 2021, 13(4), стр. 1–8.

Balitskii, A. Hydrogen Containing Nanofluids in the Spark Engine’s Cylinder Head Cooling System / Balitskii, A., Volchenko, D., Kindrachuk, M., Ostashuk M., Kolesnikov V. // Energiesthis link is disabled, 2022, 15(1), 59.

Kindrachuk M.V. Thermoelectric Coolers with Friction Steam Brakes / Kindrachuk M.V., Volchenko D.A., Volchenko N.A., Savchin M.V., Savchin Y.M., Bolony T.V. // J. Nano- Electron. Phys. -2022. - V.14, №4, 04034.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ