ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КОНСТРУКТИВНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ГАЛЬМ

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Фідровська Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Дмитро Олександровч Вольченко Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу , Ukraine
  • Мирослав Васильович Кіндрачук Київський національний авіаційний університет, Ukraine
  • Ірина Орестівна Бекіш Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine
  • Олександр Степанович Бурава Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine
  • Віктор Вікторович Ніщук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2023.101.2.20-30

Ключові слова:

стрічково-барабанно-дисково-колодкові гальма, конструктивні та експлуата-ційні параметри фрикційних вузлів гальм

Анотація

Матеріали статті містять такі питання: конструкція та робота стрічково-колодкового гальма бурової лебідки; взаємозв’язок гальмівного моменту з конструктивними параметрами фрикційних вузлів гальм; аналіз гальмівних моментів, що реалізуються фрикцій-ними вузлами гальм; температурні градієнти й темпи нагрівання та охолодження металевих фрикційних елементів гальм; обговорення результатів. Теоретичні та експериментальні дос-лідження взаємозв’язку гальмівних моментів, що розвиваються фрикційними вузлами різних видів гальм, з їх конструкційними та експлуатаційними параметрами дали змогу встановити таке. Величини гальмівних моментів, що розвиваються фрикційними вузлами різних видів га-льмівних пристроїв, та вплив на них конструктивних параметрів. Зміна градієнтів гальмівних моментів для найбільш навантажених пар тертя стрічково-колодкового гальма бурової лебід-ки. Величини локальних температурних градієнтів на початку та в кінці гальмування транс-портних засобів і бурових лебідок для визначення термічних напружень у металевому фрикцій-ному елементі. Зниження термічного напруження металевих фрикційних елементів стрічково-колодкового гальма: завдяки технологічним рішенням шляхом розроблення методу оптимізації керування спуско-підйомними операціями, що підвищило довговічність фрикційних пар в окре-мих випадках до 25 %; температурний градієнт за товщиною обода шківа становив без виму-шеного охолодження 25 ºС, а в разі охолодження – 15 ºС. Лінійне зношування накладок за умо-ви охолодження та оптимального режиму керування гальмом зменшилось в середньому на 18 %; конструктивні рішення – способом використання ефекту охолодження в конструкції металевих фрикційних елементів – дадуть змогу підвищити їх довговічність у деяких випад-ках до 20 %.

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Фідровська , Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних і дорожніх машин

Дмитро Олександровч Вольченко , Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу

д.т.н., проф.,  кафедри видобування нафти і газу

Мирослав Васильович Кіндрачук, Київський національний авіаційний університет

докт. техн. наук, професор, професор кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів

Ірина Орестівна Бекіш , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.т.н., доц. каф. інженерної та комп’ютерної графіки

Олександр Степанович Бурава, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

старший викладач, підполковник кафедри військової підготовки

Віктор Вікторович Ніщук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

викладач, майор кафедри військової підготовки

Посилання

Gudz G.S. Substantiation of research methods for thermal calculation of friction units of motor vehicles: diss. doc. tech. Sciences: 05.22.02 / Gudz Gustav Stepanovich. - Kharkov, 1998. - 293 p.

Krizhanivsky E., Volchenko O., Volchenko D. ta insh. Strichkovo-kolodkovi galma. Ivano-Frankivsk. IFNTUNiG, 2007, -215s.

Volchenko N. Features of the estimation of Volchenko N. Features of the estimation of the intensity of heat exchange in selfventi-lated disk-shoe brakes of vehicles / N. Volchenko, A. Volchenko, D. Volchenko, P. Poliakov, V. Malyk, D. Zhuravlov, V. Vitvitskyi, P. Krasin: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 1/5 (97)2019. P.47-53.

Gudz G.S Vyznachenya dynamiki teplovogo stany gilzy cilindriv I osholodnyca za nominalnoy potyzhnosty avtomobilnogo dvyguna /G.Gudz, M.Globchak, O.Kocumbas// Vesnik Khark. Avtom. Doroz. Univer. – Kharkiv. 2010. vyp. 51.- S.180-183.

Kindrachuk M.V. Friction Thermoelectric Coolers with Steam Brakes / Kindrachuk M.V., Volchenko D.A., Volchenko N.A., Savchin M.V., Savchin Y.M., Bolony T.V. // J. Nano- Electron. Phys. -2022. - V.14, №4, 04034.

Janahmadov A.Kh., Javadov M.Ya. Synergetics and Fractals in Tribology Swissland: Springer. 2016.400 p.

Storozh B. Calculation of drawworks band-shoe brake performance/B.Storozh, R.Karpuk, Y.Storozh //Scientific Bulletin Serie C, Volum XVIII , Fascicle: Mechanics, Tribology, Machine Manufacturing Technology, Baia Mare. -2004- P.255-263.

Grigorov O.V. Load-lifting machines/ O.V.Grigorob, N.O.Petrenko//-Kharkiv/NTU «KhPI» , 2006. 304р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ