ПОТЕНЦІАЛ БІЛІНГВІЗМУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО

Автор(и)

  • Наталія Віталіївна Саєнко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ганна Сергіївна Созикіна Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Аліна Володимирівна Коваленко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.99.0.165

Ключові слова:

білінгвізм, паралельний переклад, студенти університету, іншомовна підготовка

Анотація

У статті визначено потенціал білінгвізму як функціонування двох мовних та культурних кодів у свідомості індивіда, вказано на необхідність переосмислення його значення у навчанні іноземних мов. Зазначено, що викладачі іноземних мов повинні мати у своєму розпорядженні перевірені методи раціонального використання білінгвізму та можливість обирати, які з них сприятимуть досягненню освітніх цілей у конкретній аудиторії та її культурному контексті. Наголошено, що вирішальну роль у процесі розуміння іншої мови грає переклад. Прикладом використання перекладу рідною мовою є паралельний текст як текст однією мовою разом з його перекладом іншою мовою. Наведено приклад використання паралельного перекладу у дистанційному навчанні іноземної мови у ЗВО.

Біографії авторів

Наталія Віталіївна Саєнко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д.п.н., проф., каф. іноземних мов

Ганна Сергіївна Созикіна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.п.н., доцент, каф. іноземних мов

Аліна Володимирівна Коваленко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

викладач, каф. іноземних мов

Посилання

Kerr, P. (2016). Questioning 'English-only' classrooms: own-language use in ELT. Hall, Graham, ed. The Routledge Handbook of English Language Teaching. Abingdon: Routledge, pp. 513-526.

Macaro, E. (2000). Issues in target language teaching. Field, Kit, ed. Issues in Modern Foreign Languages Teaching. Abing-don: Routledge, pp. 171-189.

Turnbull, M., & Dailey-O’Cain, J. (2009). First language use in second and for-eign language learning. Bristol: Multilingual Matters, pp. 182–186.

Berlitz, M.D. (1916). Method for teaching modern languages (Revised Ameri-can Edition). New York: M.D. Berlitz.

Cook, G. (2010). Translation in lan-guage teaching. Oxford: Oxford University Press.

Butzkamm W., & Caldwell J.A.W. (2009). The bilingual reform: a paradigm shift in foreign language teaching. Tübingen: Narr.

Mouhanna, M. (2009). Re-examining the role of L1 in the EFL classroom. UGRU Journal 8: 1-19, Littlewood William, Baohua Yu (2011). First language and target language in the foreign language classroom. Language Teaching 44. pp. 64–77.

Nation, P. (2003). The role of the first language in foreign language learning. Asian EFL Journa,l 1, pp. 35–39.

Hall, G. & Cook, G. (2012). Own-language use in language teaching and learn-ing: state of the art. Language Teaching, 45 (3). pp. 271-308.

Krashen, S. (2004). Applying the comprehension hypothesis: some suggestions. International Journal of Foreign Language Teaching. Vol. 1. pp. 21–29.

Rankin J., Grosso S., & Reiterev, S. (2016). Effect of L1 co-activation on the processing of L2 mopho-syntax in German-speaking learners of English. Proceedings of the 13th Generative Approaches to Second Language Acquisition Conference. Somer-ville. MA. pp. 196-207.

Kazakov, G. (2019). Параллельный перевод как инструмент овладения ино-странным языком [Parallel translation as a tool for second language acquisition]. Trans-latoryka i glottodydaktyka. Od teorii do prak-tyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-go, Gdańsk.

Tice, J. (2016). Drilling 1. Teaching English, British Council, BBC. Available at: https://www.teachingenglish.org.uk/article/drilling-1.

Baddeley, A. (1986). Your memory. A user’s guide. Harmondsworth: Penguin.

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills. San Francisco: Wiley.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА