ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІКИ СПОРТКАРУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕ-ТОДУ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Назарько Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Віталій Миколайович Рагулін Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олександр Володимирович Ярижко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Іван Сергійович Зайцев Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.99.0.146

Ключові слова:

комп’ютерне дослідження, тривимірна модель, обтічність форми, Autodesk Inventor, аеродинаміка автомобіля, Autodesk Flow Design

Анотація

За допомогою програмних продуктів Autodesk було проведено комп’ютерне дослідження обтічності форми автомобіля спортивної модифікації, точність якого оцінювалась порівнянням значень отриманих коефіцієнтів аеродинамічного опору Сх для базової моделі автомобіля та при використанням додаткових аеродинамічних деталей. Тривимірні моделі прототипів було відтворено з максимальним наближенням до оригіналів за розмірами, що вказані в їх технічних характеристиках.

Біографії авторів

Ольга Олександрівна Назарько, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Віталій Миколайович Рагулін, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Олександр Володимирович Ярижко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., доцент кафедри будівельних і дорожніх машин

Іван Сергійович Зайцев, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

студент

Посилання

Mihajlovskij E.V. Aerodinamika avtomobi-lya. M., Mashinostroenie, 1973. 224 s. [in Rus-sian].

Zimelev G.V. Teoriya avtomobilya M.: Mash-giz, 1959. 312s. [in Russian].

Korolev E.V., Tur E.YA. Ob aerodinamike leg-kovogo avtomobilya. Avtomobil'naya promysh-lennost', 1981, №1, str. 38-39 [in Russian].

Volkov V. P. Vilskyi H. B. Teoriia rukhu avto-mobilia: Sumy : Universytetska knyha, 2010. 320 s. [in Ukrainian]

Guho V.G. Aerodinamika avtomobilya. per. s nem. N. A. YUnikovoj. P; od red. S. P. Zagorod-nikova. M.: Mashinostroenie, 1987. 424 s4. [in Russian].

Dzhons I. S. Vliyanie parametrov avtomobilya na dorozhno-transportnye proisshestviya : Mashinostroenie, 1979. 207 s. [in Russian].

Abdulgazis U. A., Abdulgazis A. U., Podriga-lo M. A. ta іn. Ocenka ustojchivosti nepodvi-zhnogo avtomobil'nogo kolesa protiv bokovo-go skol'zheniya Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta. Tekhnicheskie nauki. 2011. № 27. S. 53-59. [in Russian].

Lyapunov A. M. Obshchaya zadacha ob ustojchivosti dvizheniya. Sobranie sochinenij. T.2.: Izd-vo AN SSSR, 1956. 384 s. [in Rus-sian].

Evgrafov A.N. Aerodinamika avtomobilya: uchebnoe posobie. M.: MGIU, 2010. 365 s. [in Russian].

Anuchin I.E. Issledovaniya aerodinamicheskih svojstv masshtabnoj modeli sportivnogo av-tomobilya klassa Formula Student Budushchee tekhnicheskoj nauki: tez. dokl. XIII mezhdunar. molodezh. nauchno-tekhn. konf. NGTU im. R.E. Alekseeva. N. Novgorod, 2014. [in Russian].

Alyoksa N. N., Klimenko V. I., Podrigalo M. A., Klec D. M. Ocenka ustojchivosti avto-mobilya s pomoshch'yu EVM pri vypolnenii analiza tyago-vo-skorostnyh svojstv // Vest-nik HNADU. H., 2009. Vyp. 45. S. 66-69. [in Russian].

Ragulin V.M. Kompiuterne modeliuvannia pry analizi mekhanizmu pidvisky tiahovoi ramy avtoh-reideriv // Suchasni problemy modeli-uvannia : Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 13. Melito-pol : MDPU im. B. Khmelnytskoho, 2018. S. 154–161. [in Ukrainian]

Podryhalo M., Korobko A., Nazarko O. ta in. Pidvyshchennia tochnosti vymiriuvannia para-metriv rukhu avtomobilia u protsesi dynamich-nykh vypro-buvan // Metrolohiia ta prylady. 2010. № 3. S. 49-52. [in Ukrainian]

Shevchenko V. O., Ragulin V. M., Khodyriev S.Ia. Doslidzhennia navantazhennia moderni-zovanoho mekhanizmu pidvisky tiahovoi ramy avtohreidera simeistva DZk-250 // Vestnyk Kharkovskoho natsyonalnoho avtomobylno-dorozhnoho unyversyteta. 2019. Vыp. 87. S. 18–23. [in Ukrainian]

Abdulgazis U. A., Abdulgazis A. U., Klec D. M., Podrigalo M. A. Dinamika kolesa i ustojchivost' dvizheniya avtomobilya / pod red. U. A. Abdul-gazisa. Simferopol' : DIAJPI, 2010. 208 s. [in Russian].

CHernikov A.V., Ragulin V.N. Primenenie so-vremennyh tekhnologij komp'yuternogo mode-lirovaniya v issledovanii podveski rabochego oborudovaniya avtogrejdera // Suchasnі pro-blemi modelyuvannya: Zbіrnik naukovih prac'. Vipusk 7. Melіtopol' : MDPU іm. B. Hmel'ni-c'kogo, 2016. S. 172–178. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ