ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СУПРОВОДЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ВИРОБІВ: ПРИН-ЦИПИ ТА ПІДХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Євгенович Скворчевський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.97.0.96

Ключові слова:

інформаційний менеджмент, високотехнологічний машинобудівний виріб, озброєння та військова техніка, наскрізний інформаційний менеджмент життєвого циклу, Індустрія 4.0, CALS-концепція, загальне середовище даних

Анотація

Під час повоєнного відновлення української промисловості доцільно використовувати найсучасніші технології, зокрема інформаційні. Значне руйнування промислових об’єктів є трагедією, але відкриває можливості для стрибка до рівня Індустрії 4.0 і навіть Індустрії 5.0, пропустивши рівень Індустрії 3.0+, якого більшість українських підприємств поки не досягли. Тому зараз необхідно вивчити наукові принципи та основи, на яких буде формуватися майбутня українська промисловість та економіка в цілому. Успішне впровадження багатьох інших компонентів четвертої промислової революції, включаючи цифрові двійники та Інтернет речей, значною мірою залежить від успішного інформаційного менеджменту. Метою роботи є дослідження перспектив та формування методологічних засад використання Through-Life Information Management в українському високотехнологічному машинобудуванні. Дослідження базувалося на аналізі сучасного стану розвитку інформаційного менеджменту (включаючи Through-Life Information Management) в Україні та світового рівня розвитку Through-Life Information Management. Проведено порівняння сучасного рівня наукових досліджень в Україні зі світовим рівнем розвитку Through-Life Information Management. На основі цього порівняльного аналізу здійснено синтез принципів впровадження Through-Life Information Management в українське високотехнологічне машинобудування. Показано, що важливо впроваджувати Through-Life Information Management разом з іншими Continuous Acquisition and Life-Cycle Support системами та технологіями. Процес впровадження Through-Life Information Management у високотехнологічну машинобудівну галузь України має носити ітеративний характер із постійним розширенням сфери застосування Through-Life Information Management. Крім того, Through-Life Information Management, як і інші ідеї та принципи концепції Continuous Acquisition and Life-Cycle Support, важливо впроваджувати в навчальний процес технічних університетів і коледжів. Вперше запропоновано алгоритмічну схему процесу впровадження Through-Life Information Management в українське високотехнологічне машинобудування.

Біографія автора

Олександр Євгенович Скворчевський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова

Посилання

Znakhur S. V. Informatsiinyi menedzh-ment ta marketynh : konspekt lektsii / S. V. Znakhur. – Kharkiv : Vyd. KhNEU, 2009. – 132 s.

Kozlov V.V., Tomashevska T.V., Pash-kovska A.Iu. Dystsyplina “Informatsiinyi menedzhment” u systemi ekonomichnoi osvity // Statystyka Ukrainy. 2017. № 4. S. 47-53

Matviienko O., Tsyvin M. Informatsiinyi menedzhment yak osnova kontseptualizatsii mo-deli fakhivtsia z informatsiinoi spravy //Visnyk Knyzhkovoi palaty. – 2017. – №. 4. – S. 27-30.

Agu L. O. Information management in organizations: an overview. Information Impact: Journal of Information and Knowledge Management. 2018. Vol. 8, no. 4. P. 123-136. https://doi.org/10.4314/iijikm.v8i4.10

Information management according to BS EN ISO 19650 Guidance Part C: Facilitating the common data environment (workflow and technical solutions). Edition 1. UK BIM Framework, 2020. 30 p.

Li Z. Engineering Cost Information Management in Big Data Era. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1533. P. 042072. URL: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1533/4/042072.

Liu H. et al. Information-based management mode based on value network analysis for livestock enterprises //Enterprise Information Systems. – 2018. – Т. 12. – №. 1. – С. 36-53. https://doi.org/10.1080/17517575.2016.1228014

T. P. Raptis, A. Passarella and M. Conti, Data Management in Industry 4.0: State of the Art and Open Challenges, in IEEE Access, vol. 7, pp. 97052-97093, 2019, DOI:10.1109/ACCESS.2019.2929296.

Bassirou Diène, Joel J.P.C. Rodrigues, Ousmane Diallo, EL Hadji Malick Ndoye, Valery V. Korotaev, Data management techniques for Internet of Things, Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 138, 2020, 106564, ISSN 0888-3270, https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106564.

Omri N. et al. Industrial data management strategy towards an SME-oriented PHM //Journal of Manufacturing Systems. – 2020. – Т. 56. – С. 23-36. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.04.002

NATO CALS handbook. – 2000. – 307 p.

Voinov V.V. Intehrovana lohistychna pid-trymka zrazkiv ozbroiennia ta viiskovoi tekh-niky / Voinov V.V, Brovko M.B., Zapara D.M. // Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. – 2014. – № 1(37). – S. 12-15

Skvorchevskyi O. Ye. Analiz zarubizhno-ho dosvidu pobudovy CALS-tekhnolohii dlia upravlinnia zhyttievym tsyklom ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky / O. Ye. Skvorchevskyi // Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI" : zb. nauk. pr. Ser. : Ekonomichni nauky. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2016. – № 48 (1220). – S. 75-80. Re-zhym dostupu: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29399

Skvorchevskyi O. Ye. CALS-kontseptsiia lohistychnoi pidtrymky zhyttievoho tsyklu ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky: natsionalni aspekty vprovadzhennia // Suchasni informa-tsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony = Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. – 2019. – № 1 (34). – S. 45-52. Rezhym dostupu: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41288 DOI 10.33099/2311-7249/2019-34-1-45-52

Skvorchevskyi O. Ye. Zahalne seredo-vyshche danykh (Shared Data Environment), yak in-tehruiuchyi komponent elementiv CALS-tekhnolohii [Elektronnyi resurs] / O. Ye. Skvorchevskyi // Aktualni pytannia orhani-zatsii ta upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia : zb. tez dop. 7-yi nauk.-prakt. konf., 29 lystopada 2017 r., m. Kharkiv : elektron. vyd. – [Kharkiv : NANHU, 2017]. – S. 159-16. Rezhym dostupu: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35021

Carden L. L., Brace C. Project Management Office (PMO): Using Projects as Strategies for Managing Organizational and Human Resources //International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM). – 2022. – Т. 13. – №. 1. – С. 1-13. DOI: 10.4018/IJITPM.290419

Fernandes G. et al. The roles of a Programme and Project Management Office to support collaborative university–industry R&D //Total Quality Management & Business Excellence. – 2020. – Т. 31. – №. 5-6. – С. 583-608. https://doi.org/10.1080/14783363.2018.143696

McMahon C., Giess M., Culley S. Information management for through life product support: the curation of digital engineering data //International Journal of Product Lifecycle Management. – 2005. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-42. DOI: 10.1504/IJPLM.2005.007343

Hedberg T. et al. Toward a lifecycle information framework and technology in manufacturing //Journal of computing and information science in engineering. – 2017. – Т. 17. – №. 2. https://doi.org/10.1115/1.4034132

Chen Y., Jupp J. BIM and through-life information management: a systems engineering perspective //Advances in Informatics and Computing in Civil and Construction Engineering. – Springer, Cham, 2019. – С. 137-146. DOI: 10.1007/978-3-030-00220-6_17

Chen Y., Jupp J. Model-based systems engineering and through-life information management in complex construction //IFIP International Conference on Product Lifecycle Management. – Springer, Cham, 2018. – С. 80-92. DOI: 10.1007/978-3-030-01614-2_8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-05

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ