РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНИЖЕНИХ В ПРОЦЕСІ ШЛІФУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ

Автор(и)

  • Олег Олексійович Волков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.97.0.44

Ключові слова:

прокатні валки, сталь 40Х, шліфування, термічна обробка, структура, відновлення властивостей, твердість поверхні

Анотація

Робота присвячена розробленню технологічного комплексу відновлення властивостей прокатних валків, які були знижені в процесі шліфування. Предметом  дослідження є зразки у вигляді прокатних валків, які виготовлені із сталі 40Х.

Біографія автора

Олег Олексійович Волков , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

к.т.н., доцент, кафедра матеріалознавства

Посилання

Volkov О.А. Study of heat deformation influence in surface strain hardening of steel by thermofriction processing. Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2016. – Vol. 2. – № 5 (80). – P. 38–44.

Volkov O. O. Pidvyshchennya eksplu-atatsiynoyi stiykosti detaley ta instrumentu metodom termofryktsiynoho zmitsnennya: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk : 05.02.01 – Materialoznavstvo ; nauk. ker. M. A. Pohribnyy ; Kharkiv. nats. tekhn. un-t s.-h. im. P. Vasylenka. – Kharkiv, 2020. 25 s.

Vlasov A.F., Kuznetsov V.D., Makarenko N.O., Bohuts'kyy O.A. Naplavlennya. Navch. posib-nyk. Krama-tors'k, DDMA, 2010. – 336s.

Bytkin S.V., Bobrakov O.V., Lytvin V.M. Mo-delyuvannya zalezhnosti «tsi-na−yakist'» dlya vysokokhromystykh pro-katnykh valkiv, vyhotovlenykh v riznykh krayinakh svitu. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo −№5− 2012.

Zhyzhkyna N.A., Kostyn V.V. Issledo-vaniya kachestva rabochego sloya rabochikh valkov. Visnyk KDPU imeni M. Os-trohrads'koho. – Vypusk 4/2009 (57). Chastyna 2, stor. 72 – 75.

Balakleets Y.A., Dolhykh P.P., Po-horelov V.Ya., Fylypov V.S., Sharmyn A.V., Syrota A.A.. Proizvodstvo i ekspluatatsiya tsentrobezhnolitykh prokatnykh valkov. – Stal'. − №1. – 2008. – S. 45 – 47.

Balakleets Y.A., Fylypov V.S., Syrota A.A., Pohorelov V.Ya., Saushkyn V.P.. Opyt osvoeniya proizvodstva tsentrobezhnolitykh valkov na LHNPVK. – Liteynoe proizvod-stvo. − №6. − 2007. – S. 26 – 27.

Zhyzhkina N.O. Tekhnolohiya vyrobnytstva, yakist' i vlastyvosti vidtsentrovanykh valiv z vyso-kokhromystym chavunom u robochomu shari: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.16.04 – Lyvarne vyrobnytstvo. – Kyiv, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-05

Номер

Розділ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО