ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Юлія Чирва Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Ukraine
  • Дмитро Євстрат Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.100

Ключові слова:

інформаційні технології, компанія, договір, класифікація, систематизація

Анотація

Визначено, що, незважаючи на особливості різних моделей бізнесу у сфері інформаційних технологій та переважання у вітчизняному економічному просторі аутсорсингу, умовою забезпечення ефективного бізнесу та уникнення різноманітних штрафів і фінансових втрат є побудова діяльності на основі використання системи прийнятних договорів. Доведено, що систематизована класифікації  договорів  дає  змогу не тільки визначити основні ознаки чи істотні риси того чи іншого  договору, але й сприяє активізації розвитку бізнесу у сфері інформаційних технологій, адже поліпшує взаєморозуміння розробників та замовників. Розглянуто наявні види та класифікації договорів за певними ознаками, визначено обмеження їхнього практичного застосування. На основі здійсненого аналізу фахової літератури та узагальнення практичного досвіду визначено обмеження наявних класифікацій, систематизовано та вдосконалено види договорів у сфері інформаційних технологій. Висвітлено критерії систематизації та розкрито сутність видів договорів, їхні особливості застосування з урахуванням різноманітних критеріїв.

Біографії авторів

Юлія Чирва, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

к.е.н., доц. каф. інфор- маційних систем

Дмитро Євстрат, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

к.т.н., доц. каф. інформаційних систем

Посилання

S’omkina T. V., Lytvynova O. V., Loban O. О. Features of models of functioning of IT companies in Ukraine // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 2018. Issue. 18, Ch. 3. P. 84‒87.

Tverezenko O. O. Classification of contracts in the field of intellectual property. Access mode: chrome-extension: //efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmk aj /viewer.html? Pdfurl = http% 3A% 2F% 2Fpppournal. kiev.ua% 2Farchive% 2F2011% 2F10% 2F32.pdf & clen = 299515 & chunk = true.

Contract law of Ukraine. General part: textbook. way. / T. V. Bondar, O. V. Dzera, N. S. Kuznetsova, etc.; for ed. O. V. Dzeri. Kyiv: Jurinkom Inter, 2008. P. 321–325.

Ruzakova O. A. Intellectual property law /Moscow Academy of Finance and Industry; Moskva, 2004. 308 p.

Agile or Waterfall ‒ which option is right for your business. URL:https://worksection.com/ua/blog/ waterfall-vs-agile.html.

Waterfall development methodology. URL:https://qaevolution.ru/metodologiyamenedzhment/ waterfall.

The main types of IT contracts. URL: https://www.makmel.com/podatkovepravo/17740.

Rudenko O. N., Kudinova Е. А. Actual issues of outsourcing // International Research Journal. 2013. № 4‒2 (11). P. 40–43.

Svyatoshnyuk A. L. Classification of outsourcing agreements. URL: http://webcache. googleusercontent.com/searchq=cache:l_XRa2JMmBoJ:dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/12345 6789/11789/1/222224.pdf+&cd=1&hl=uk&ct =clnk&gl=ua.

Civil Code of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-5#Text

Tertychny T. What is the value of the contract for business? URL:https://blog.liga.net/user/ ttertychnyi / article / 41929.

Evdokimov A. Review of Agile. What is it: methodology, method or philosophy? URL: https://scrumtrek.ru/blog/agilescrum/4029/metodo logiya-agile.

Stalivarov V. IT-contracts. Types and classification of contracts. URL: https://stalirov.lawyer/uk/posts/it-kontrakti-vidita-klasifikaciya-dogovoriv.

What are the Terms of Use or How to avoid problems with online business users. URL: https://habr.com/ru/company/icon_partners/blog/ 531730.

Korotia Ye. Time-and-Materials vs Fixed Price: Which to Choose for Your Project?

URL: https://medium.com/@Eugeniya/time-andmaterials-vs-fixed-price-which-to-choose-foryour-project-11dc6adc758b

Sinaisky V. I. Russian civil law. Moscow: Statute, 2002. 638 p.

Vavzhenchuk S. On the question of classification of agreements on unilateral and mutual, repayable and gratuitous // Civil law and process. 2021. № 6. P. 5‒10.

Non-Disclosure Agreement (NDA). URL: https://www.investopedia.com/terms/n/nda.asp.

Oliveros F. What is a Non-Compete Agree-ment? Do You Need One for Your Business? URL: https://gusto.com/blog/people-management /noncompete-agreement.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-24

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ