АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГАБАРИТНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ ІЗ БОРТОВОЮ СИСТЕМОЮ ПОВОРОТУ

Автор(и)

  • Леонід Володимирович Разарьонов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Микола Володимирович Розенфельд Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Денис Валентинович Вороновський Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2021.95.0.102

Ключові слова:

малогабаритний навантажувач з бортовою системою повороту, експлуатаційні параметри, рівняння регресії

Анотація

Представлено результати оцінки впливу класифікаційних ознак та експлуатаційних параметрів малогабаритних навантажувачів з бортовою системою повороту на їх рівень технічного розвитку. На підставі проведеного статистичного аналізу було отримано загальну характеристику розвитку малогабаритних навантажувачів у залежності від їх основних технічних характеристик та отримано рівняння регресії.

Біографії авторів

Леонід Володимирович Разарьонов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н. (PhD), доцент кафедри  будівельних  та дорожніх машин ім. А. М. Холодова

Микола Володимирович Розенфельд, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

інженер кафедри  будівельних  та дорожніх машин ім. А. М. Холодова

Денис Валентинович Вороновський, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

магістр

Посилання

Kirichenko I.G. Ob"yomnyj gidroprivod v mobil'nyh pod"yomnikah s rabochimi plat-formami : monografiya / I.G. Kirichenko, G.A. Avrunin, V.B. Samorodov, A.V. YAryzhko. – Har'kov : HNADU, 2018. – 295 s.

A.M. Holodov, V.K. Rudnev, V.N. Garnec / Tekhnichnі osnovi stvorennya mashini – U.K.: NKM VO. 1992. – 300 s

L.V. Nazarov, V.A. SHevchenko, L.V. Raza-ryonov, Opredelenie traektorii dvizheniya i radiusa povorota korotkobazovogo pogruzchi-ka s gidroob"yomnymi transmissiyami. // Sb. nauchn. tr, Intensifikaciya rabochih proces-sov stroitel'-nyh i dorozhnih mashin. / Sb nauch. tr. / Dnepropetrovsk: PGASA №10. –S 74-79

Nazarov L.V. Osobennosti povorota malo-gabaritnogo pogruzchika tipa PMTS 1200 / L.V. Nazarov, V.P. Isto-min, L.V. Razaryonov // Vestnik HNADU. –2004. – No25. – S. 54–58 s.

Razaryonov L.V. Povyshenie effektivno-sti raboty korotkobazovyh kolesnyh po-gruzchikov s bortovoj sistemoj povorota: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. tekhn. nauk: spec. 05.05.04 «Mashiny dlya zemlyanyh, dorozhnyh ta lesotekhnicheskih rabot» / L.V. Razarenov. – H., 2011. – 22 s.

Voronovskij D.V. Analiz pokazatelej ma-logabaritnyh pogruzchikov s borotovoj si-stemoj povorota / Voronovskij D.V. Avto-mobіl'nij transport v agrarnomu sektorі: proєktuvannya, dizajn ta tekhnologіchna ekspluatacіya. Materіali Mіzhnarodnoї nauko-vo-praktichnoї konferencії – Harkіv: HNTUSG, 2020. – 116-118 s.

Razarenov L.V. Metodika i rezul'taty is-pytanij frontal'nogo pogruzchika PMTS 1200 / L.V. Razaryonov // Avtomobil'nyj transport: sb. nauch. tr. - Har'kov: HNADU. – 2003. – Vyp. 11. - S. 105-108.

Semyonov V. Osobyj klass tekhniki [Elek-tronnyj resurs] / V. Semenov // Osnovnye sredstva. - Rezhim dostupu: http://www.os1.ru/article/6822-osobiy-klass-tehniki. - 20.09.2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ