НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПРИОПОРНИХ ДІЛЯНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

Автор(и)

  • Степан Нєутов Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дидрихсона, 4., м. Одеса, 65029, Україна, Ukraine
  • Злата Головата Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дидрихсона, 4., м. Одеса, 65029, Україна., Ukraine
  • Дар’я Кириченко Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дидрихсона, 4., м. Одеса, 65029, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2021.92.2.32

Ключові слова:

балка, приопорна ділянка, міцність, похила тріщина, нормальна тріщина, тривале навантаження

Анотація

Анотація. Наведені результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану приопорних ділянок залізобетонних балок від деяких найбільш значеннєвих факторів. У період дії постійного довгостроково навантаження ширина розкриття нормальних тріщин збільшилася в середньому в 1,2−1,5 раза, а ширина розкриття похилих тріщин − в 2,5−3 рази. У процесі навантаження до руйнування довгостроково-навантажених балок ширина розк-риття нормальних тріщин залишилася практично незмінною, а ширина розкриття похилих тріщин збільшилася в 1,2−1,7 раза, руйнівне навантаження для балок, навантажених поперед-ньо довгостроково-дієвим навантаженням, що дорівнює 0,85 від руйнівного, збільшилося на 13−15 %, як порівняти з короткочасним навантаженням.

Біографії авторів

Степан Нєутов, Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дидрихсона, 4., м. Одеса, 65029, Україна

к.т.н., доц., зав. каф. опору матеріалів

Злата Головата, Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дидрихсона, 4., м. Одеса, 65029, Україна.

аспірант

Дар’я Кириченко, Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дидрихсона, 4., м. Одеса, 65029, Україна

аспірант

Посилання

НиТУ 123-55. Нормы и технические условия проектирования бетонных и железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1955. 108 с.

Salah El-Din E. EI-Metwally. For a consistent of shear desighn of structural concrete B-regions, Structural Engineering Review. 1995. №4. Vol. 7.

Regan P. Shear in Reinforsed Concrete. An Experimental Study. An analytical Study. Im-perial College of science and technology. A report to the construction industry research. London, 1971. Р. 132–140.

Regan P. E. and Placas A. Limit – state desigt for shear in rectangular and T-beams. Magazine of Concrete Research.1966. № 66. P. 31–41.

Шкнюкшта А. Л. Статистический анализ прочности изгибаемых железобетонных эле-ментов в наклонных сечениях. Железобетон-ные конструкции. Труды Вильнюсского ин-женерно-строительного института. Вильнюс, 1977. Вып. 8. С. 129–133.

Кудзис А. П. О прочности железобетонных изгибаемых элементов в наклонных сечениях железобетонных конструкций. Труды Виль-нюсского инженерно-строительного инсти-тута. Вильнюс, 1973. Вып. № 5. С. 5–12.

Filatov V. B. Strength Сalculation of Inclined Sections of Reinforced Concrete Elements under Transverse Bending. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 2017. № 262. doi:10.1088/1757-899X/262/1/012160.

Initial crack effect on the strength of oblique cross sections of reinforced concrete beams strengthened with carbon fiber / Shilov A., Polskoy P., Mailyan D., Shilov P. Е3S Web of Conferenceshttps SPbWOSCE: //doi.org/10.1051/e3sconf /2019(1101100-20181010.

Mescheulov, N., Kumpyak, O., Lyulevich, Y. Deformability of oblique sections of RC beams on yielding supports under dynamic impact. AIP Conference Proceedings, Volume 1800, Issue 1, id.040006. 2017. DOI: 10.1063/1.4973047.

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Бетонні та залізобе-тонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. Київ: Міністерство регіо-нального розвитку та будівництва України, 2011. 166 с.

ГОСТ 10180-90. Бетон тяжелый. Методы оп-ределения прочности по контрольным образ-цам (Бетон важкий. Методи визначення міцності за контрольними зразками). 1990.

ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за конт-рольними зразками. Київ, 2010. 43 с.

ДБН В. 2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд Укра-їни, 2011. 71 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-10

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ