МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ САМОХІДНОГО СКРЕПЕРА НА ПОЧАТКУ НАБОРУ ҐРУНТУ

Автор(и)

  • Сергій Ковалевський Харківський національний автомобільно-дорожній університет

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2021.92.1.154

Ключові слова:

скрепер, моделювання, робочий процес, навантаження, металоконструкція, тягова рама

Анотація

На основі розробленої математичної моделі самохідного скрепера з передніми привідними колесами під час занурення ножа в ґрунт досліджено динаміку зміни горизонтальної та вертикальної сили, що діють в шарнірах тягової рами. Отримані результати силового навантаження в подальшому дозволяють дослідити напружено-деформований стан тягової рами.

Біографія автора

Сергій Ковалевський, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., доцент

Посилання

References

Mashyny dlia zemlianykh robit: рidruchnyk / Kravеts.S. V. ta in . Kharkiv: KhNADU, 2014. 548 s.

Naukovi osnovy stvorennia vysokoefektyvnykh zemleryino-transportnykh mashyn / Kyrychen-ko I. H., Nazarov L. V., Nichke V. V., De-mishkan V. F. Kharkiv: KhNADU, 2003. 588 s.

Borysenkov V. A. Optymyzatsyia skrepernіkh ahrehatov. Voronezh: VHU, 1990. 248 s.

Schemelyov A. M., Leonenko O. V. Sposobyi snizheniya nagruzhennosti metallokonstruktsii skrepera MoAZ-6014 pri kopanii grunta. Stroitelnyie i dorozhnyie mashinyi. 2004. № 8. S.18–23.

Nilov V. A., Stepanchenko D. A. Issledovanie nagruzhennosti tyagovoy ramyi skrepera s sharovyim sedelnyim ustroystvom. Vyisokie tehnologii v stroitelnom komplekse. 2018. № 1.

S 132–135.

Ivanenko O. I., Sherbak O. V. Udoskonalennya metodu rozrahunku i proektuvannya golovnoyi balki mostovogo kranа. Podemno-transportnaya tehnika. 2018. №3 (59). S. 86–92.

Kovalevskyi S. H. Modelyrovanye nahruzhenyia tiahovoi ramы samokhodnoho skrepera. Vestnyk KhNADU: sb. nauchn. tr. Kharkiv: KhNADU, 2016 Vіp. 73. S. 162–166.

Kovalevskii S. H., Yaryzhko O. V. Doslidzhennia napruzhen v metalokonstruktsii tiahovoi ramy napivprychipnoho skrepera. Pidiomno-transportna tekhnika. 2019. №2(61) S. 93–103.

Kirichenko I. G., Kovalevskij S. G. Rozrobka metodiki viznachennya pokaznikiv pruzhnosti tyagovoyi rami napivprichipnogo skrepera. Tehnologiya priborostroeniya. 2017. № 2.

S. 71–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04 — Оновлено 2021-03-04

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ