АНАЛІЗ РІВНЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ МОБІЛЬНИХ ПІДЙОМНИКІВ ІЗ РОБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

Автор(и)

  • Ігор Кириченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25
  • Олександр Рєзніков Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25
  • Юрій Рукавишніков Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25
  • Антон Книшенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2021.92.1.149

Ключові слова:

мобільний підйомник, робоча платформа, експлуатаційні параметри, статистичний аналіз

Анотація

Представлені результати оцінки впливу класифікаційних ознак та експлуатаційних параметрів мобільних підйомників із робочими платформами на їхній рівень технічного розвитку. На підставі проведеного статистичного аналізу було отримано загальний тренд розвитку мобільних підйомників із робочими платформами залежно від їхніх основних технічних характеристик.

Біографії авторів

Ігор Кириченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

д.т.н., проф. кафедры СДМ

Олександр Рєзніков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

к.т.н., доцент кафедри БДМ

Юрій Рукавишніков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

доцент кафедри БДМ

Антон Книшенко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

магістрант

Посилання

References

Ob`yomny`j gidroprivod v mobil`ny`kh pod`yomnikakh s rabochimi plat-formami: monografiya / I.G. Kirichenko, G.A. Avrunin, V.B. Samorodov, A.V. Yary`zhko. Khar`kov: KhNADU, 2018. 295 s.

Matematicheskoe modeliro-vanie proczessov v sisteme gidroprivoda lesny`kh manipulyatorov / P.I. Popikov, P.I. Titov, A.A. Sidorov i dr. Nauchny`j zhurnal KubGAU. 2011, no. 69(5) S. 1-11.

Gurko A.G., Kirichenko I.G. Razrabotka sistemy` upravle-niya dvizheniem avtogidropod`emnika. Zb. nauk. pracz`: Budi`vnicztvo. Materi`aloznavstvo. Mashinobuduvannya. Seri`ya: Pi`djomno-transportni`, budi`vel`ni` i` dorozhni` mashini i` obladnannya. 2014. S. 210-220.

Shherbakov V.S., Rebrova I.A., Kory`tov M.S. Avtomatizacziya modeliro-vaniya optimal`noj traektorii dvizheniya rabochego organa stroitel`nogo manipulyato-ra: monografiya. Omsk: SibADI, 2009. 106 s.

Gudkov Yu.I., Sy`tnik N.P. Avtomobil`ny`e pod`emniki i vy`shki. Kyiv: Osnova, 2004. 208 s.

Machty`, nozhniczy` i teleskopy`. URL: https://os1.ru/article/4510-podemnoe-oborudovanie-machty-nojnitsy-i-teleskopy/ – Nazva z ekrana.

Machty`, nozhniczy` i teleskopy`.Ch. 2. URL: https://os1.ru/article/2299-podemnoe-oborudovanie-machty-nojnitsy-i-teleskopy-ch-2/ – Nazva z ekrana.

Machty`, nozhniczy` i teleskopy`. Ch. 3. URL: https://os1.ru/article/4205-podemnoe-oborudovanie-machty-nojnitsy-i-teleskopy-ch-3/ – Nazva z ekrana.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04 — Оновлено 2021-03-04

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ