DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.84.0.51

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІДАНЬ ГУРТОЖИТКУ ХНАДУ №5 У 2018 РОЦІ

I. V. Musiienko, L. M. Kаzachenko

Анотація


Розглядається дослідження вертикальних осідань гуртожитку ХНАДУ №5 у 2018 році. Необхідність спостереження за осіданнями будівлі викликана ситуаційним розташуванням будівлі на частково штучному схилі зі стрімким перепадом висот. На основі аналізу динаміки зміни переміщень у часі зроблено висновки щодо вертикальних переміщень будівлі.

Ключові слова


вертикальне осідання інженерної споруди; репер; нівелір; нівелірний хід; відмітка; річна динаміка зміни осідань будівлі

Повний текст:

PDF

Посилання


Ximchenko, Yu.Ye. Sposterezhennya za osidannyamy` budy`nkiv, yaki pidsy`leni za burozmishuval`noyu texnologiyeyu. Stroy`tel`stvo, matery`alovedeny`e, mashy`nostroeny`e: sb. nauchn. tr. D.: GVUZ «PGASA», 2012. 65. – 644–652.

Zocenko M.L., Vy`nny`kov Yu.L., Vedenisov A.V. Osidannya budy`nku pry` poslidovnomu zvedenni sekcij. Svit GEOTEXNIKY. 2’2015. 24–30.

Freeden W, Nashed Z. M. Handbook of Mathematical Geodesy. Geosystems Mathematics. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018. 932 .

Hooijberg M. Geometrical Geodesy. Using Information and Computer Technology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. 439 .

Sultanov L.U. Numerical Modelling of Deformation of Soil Foundations. WMESS 2015 // Procedia Earth and Planetary Science 15 (2015) 119–124. Available at: www.sciencedirect.com.

Musiienko I.V. Doslidzhennya prosadok inzhenernoyi sporudy` na students`komu provulku m. Xarkova (gurtozhy`tok #5 XNADU). Naukovy`j visny`k budivny`cztva. Tom 94 #4, 2018. S. 95 – 99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хімченко, Ю.Є. Спостереження за осіданнями будинків, які підсилені за бурозмішувальною технологією / Ю.Є. Хімченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. – Д.: ГВУЗ «ПГАСА», 2012. – Вып. 65. – С. 644–652.

2. Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Веденісов А.В. Осідання будинку при послідовному зведенні секцій // Світ ГЕОТЕХНІКИ. 2’2015. – С. 24–30.

3. Freeden W, Nashed Z. M. Handbook of Mathematical Geodesy. Geosystems Mathematics. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018. 932 p.

4. Hooijberg M. Geometrical Geodesy. Using Information and Computer Technology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. 439 p.

5. Sultanov L.U. Numerical Modelling of Deformation of Soil Foundations. WMESS 2015 // Procedia Earth and Planetary Science 15 (2015) 119 – 124 P. Available at: www.sciencedirect.com.

6. Мусієнко І.В. Дослідження просадок інженерної споруди на студентському провулку м. Харкова (гуртожиток №5 ХНАДУ) / Мусієнко І.В. // Науковий вісник будівництва. Том 94 №4, 2018. С. 95–99.