DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.84.0.31

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕЯКИХ ДЕФЕКТІВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН МОСТОВИХ СПОРУД

O. I. Bezbabicheva, O. O. Lozovaya

Анотація


Розглядається вплив окремих дефектів мостового полотна на технічний стан автодорожніх  мостів. Пропонується  комплексний підхід до  вибору  конструктивних рішень, матеріалів і технологій для мостового полотна та  удосконалення деяких положень чинних норм із визначення технічного стану мостів.

Ключові слова


мостове полотно; дефекти; динамічний коефіцієнт; технічний стан; комплексний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Avtomobil’ni dorogy. Vyznachennja klasu naslidkiv (vidpovidal’nosti) ta kategorii’ skladnosti ob’jektiv dorozhn’ogo budivnyctva GBN V.2.3-37641918-552:2015. Zatverdzheno: nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny vid 19.06.2015 r. № 223. Popravka vid 27.10.2015 r.– Ofic.vyd.– DP "DerzhdorNDI". 22 s.

Vyznachennja klasu naslidkiv (vidpovi-dal’nosti) ta kategorii’ skladnosti ob’jektiv budivnyctva. Nastanova. Systema zabezpe-chennja nadijnosti ta bezpeky budivel’nyh ob’jektiv : DCTU-N B V.1.2-16:2013. – (Chynnyj vid 1 veresnja 2013 r.).– K.: Minregion Ukrai’ny.–37 s.– (Nacional’nyj standart Ukrai’ny).

Bezpechna ekspluatacija ta nadijnist’ mos-tovyh sporud na dorogah Ukrai’ny jak neobhid-ni elementy trasportnoi’ logistyky/ O.I. Bez-babicheva, M.M. Kirijenko, I.A. Cherepn’ov, V.L. [ta in.]//Inzhenerija pryrodoko-rystuvannja.– 2016.– №1(5).– S. 29 – 39.

Davidenko O.O. Monitoryng bezpechnoi’ ekspluatacii’ avtodorozhnih mostiv / O.O. Davide-nko // Mosty ta tuneli: teorija, doslidzhennja, praktyka.– 2015.– № 7.– S. 4-12

Koval’ P.M. Vdoskonalennja systemy ut-rymannja avtodorozhnih mostiv Ukrai’ny / Koval’ P.M. // Zb. «Dorogy i mosty», vyp. 11. – K.: DerzhdorNDI, 2009, S. 133-145.

Lantuh-Ljashhenko A.I.// Problema dovgovi-chnosti zalizobetonnyh progonovyh budov avtodorozhnih mostiv/ Lantuh-Ljashhenko A.I.// Zb. «Avtomobil’ni dorogy i dorozhnje budiv-nyctvo», №73, Kyi’v, NTU,2006. – S. 204 – 210.

Karapetov, Je. S. Problemy jekspluatacii mostovyh sooruzhenij Ukrainy [Tekst] / Je. S. Karapetov, D. A. Shestovickij // Doroga-mi SNG. – Moskva, 2014. – S. 27-31.

Eremin V.G., Kao Van Lam. Avtomatizacija ocenki transportno-jekspluatacionnogo so-stojanija mostovyh sooruzhenij/ V.G. Eremin, Kao Van Lam. // Inzhenerno-stroitel’nyj zhurnal. –2012.– №3(29).– S. 83-88

Grischa Dette. Assessment and Maintenance of Bridges - Requirements, Objectives, and Strategies, 1 (Paperback)/ Grischa Dette.– Shaker Verlag Gmbh, Germany.2016.– 389 р.– (Schriftenreihe des Instituts fur Massivbau der TUHH, 13)

Sporudi transportu. Nastanova z ocіnjuvannja і prognozuvannja tehnіchnogo stanu avtodorozhnіh mostіv: DSTU-N B.V.1.3-23:2009 (Chinnі vіd 1.03.10) – K.: Mіnregіon Ukraїni, 2010, – 54 s.– (Nacіonal’nij standart Ukraїni).

Sporudi transportu. Nastanova z ocіnjuvannja і prognozuvannja tehnіchnogo stanu avtodorozhnіh mostіv: DSTU-N B.V.1.3-23:2013 (Chinnі vіd 2013-12-01) – K.: Mіnregіon Ukraїni, 2013, – 43s.– (Nacіona-l’nij standart Ukraїni).

Eremin V.G. Ispol’zovanie rezul’tatov moni-toringa pri upravlenii soderzhaniem mostovyh sooruzhenij i ocenke razvitija defektov konstrukcij/ V.G. Eremin, I. V Ladyzhenskij, A. V. Eremin, Kao Van Lam // Sbornik «Dorogi i mosty». –2011. –№26/2. – S. 212-230.

Shesterikov V. I. Vlijanie jelementov mostovogo polotna na bezopasnost’ dvizhenija/ V.I. Shesterikov // Sbornik «Trudy NPO Rosdornii» (Povyshenie bezopasnosti dvizhenija na avtomobil’nyh dorogah). –1991.– №4.– S. 52-63


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України від 19.06.2015 р. № 223.– Офіц. вид.– ДП «ДерждорНДІ». 22 с.

2. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва. Настанова: ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013. – (Чинний від 1 вересня 2013 р.).– К.: Мінрегіон Ук-раїни. – 37 с. – (Національний стандарт Ук-раїни).

3. Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи траспортної логістики / О.І. Безбабіче-ва, М.М. Кірієнко, І.А. Черепньов та ін. // Ін-женерія природокористування. – 2016.– №1(5). – С. 29–39.

4. Давіденко О.О. Моніторинг безпечної експлуатації автодорожніх мостів / О.О. Давіденко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практи-ка. – 2015. – № 7. – С. 4–12

5. Коваль П.М. Вдосконалення системи утримання автодорожніх мостів України / П.М. Коваль // Дороги і мости. – К.: ДерждорНДІ, 2009, Вип. 11. – С. 133–145.

6. Лантух-Лященко А.І. Проблема довговічності залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів / А.І. Лантух-Лященко // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2006. – №73. – С. 204–210.

7. Карапетов, Э. С. Проблемы эксплуатации мо-стовых сооружений Украины / Э. С. Карапетов, Д. А. Шестовицкий // Дорогами СНГ. – Москва, 2014. – С. 27–31.

8. Еремин В.Г., Као Ван Лам. Автоматизация оценки транспортно-эксплуатационного со-стояния мостовых сооружений/ В.Г. Еремин, Као Ван Лам. // Инженерно-строительный журнал. –2012.– №3(29).– С. 83-88.

9. Grischa Dette. Assessment and Maintenance of Bridges - Requirements, Objectives, and Strategies, 1 (Paperback)/ Grischa Dette.– Shaker Verlag Gmbh, Germany.2016.– 389 р.– (Schriften-reihe des Instituts fur Massivbau der TUHH, 13).

10. Споруди транспорту. Настанова з оцінюван-ня і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів: ДСТУ-Н Б.В.1.3-23:2009 (Чинні від 1.03.10) – К.: Мінрегіон України, 2010. – 54 с.– (Національний стандарт України).

11. Споруди транспорту. Настанова з оцінюван-ня і прогнозування технічного стану автодо-рожніх мостів: ДСТУ-Н Б.В.1.3-23:2013 (Чинні від 2013-12-01) – К.: Мінрегіон України, 2013, – 43 с. – (Національний стандарт України).

12. Еремин В. Г. Использование результатов мониторинга при управлении содержанием мо-стовых сооружений и оценке развития дефек-тов конструкций / В.Г. Еремин, И.В Лады-женский, А. В. Еремин, Као Ван Лам // Сборник «Дороги и мосты». – 2011. – №26/2. – С. 212– 230.

13. Шестериков В. И. Влияние элементов мосто-вого полотна на безопасность движения / В.И. Шестериков // Сборник «Труды НПО Росдорнии» (Повышение безопасности движе-ния на автомобильных дорогах). – 1991. – №4. – С. 52–63.