DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.29

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПНЕВМАТИЧНИХ ДВИГУНІВ ІЗ КЛАПАННИМ ПОВІТРОРОЗПОДІЛОМ

E. V. Teslenko

Анотація


Автором (в співавторстві) модернізований моторний стенд з дослідження робочих процесів Пневмодвигуни (ПД), розрахованих для застосування на автомобільному транспорті в складі комбінованої енергетичної установки. Вимірювальна апаратура стенду дозволяє здійснювати:- вимірювання параметрів ПД без підігріву і з підігрівом стисненого повітря на вході;- вимір індикаторних діаграм ПД за допомогою спеціальних датчиків;- обробку експериментальних даних за допомогою персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення; Для визначення сили навантаження Рн на стенді використовується ваговий термінал КОДА-2, призначений для вимірювання аналогового сигналу чутливого елемента тензодатчиков з висновком результатів вимірювань на дисплей. Термінал забезпечує безпосереднє підключення тензорезисторних мостових датчиків без додаткового з'єднання. Опір навантаження терміналу не менше 30 Ом Моторний стенд дозволяє виконати наступні роботи:
- забезпечити стендову систему харчування ПД необхідним обсягом стисненого повітря в робочому діапазоні зміни навантажень і швидкісних режимів;- виконати індіцірованіе циліндрів і дослідження робочого процесу ПД при його роботі по швидкісним характеристикам в необхідних діапазонах зміни тисків стиснутого повітря на вході РS = 0,3-2,0 МПа і частот обертання колінчастого вала n = 200-4000 хв-1;- дослідити вплив на індикаторні та ефективні показники роботи ПД температури подаваного стисненого повітря з підігрівом на вході в діапазоні.
Розроблений моторний стенд призначений для проведення науково-дослідницьких робіт в навчальних, науково-виробничих підприємствах і дослідницьких лабораторій заводів.

 


Ключові слова


моторний стенд; пневмодвигун; робочий процес; комбінована енергетична установка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abramchuk F.I. Stend dlya viprobuvannya I doslIdzhennya pnevmodvigunIv / F.I. Ab-ramchuk, O.I. Voronkov, A.I. Harchenko, S.S. ZhilIn, I.M. NIkItchenko, V.S. Chervyak // Dvigateli vnutrennego sgoraniya. – 2011. – #2. – S. 110–117.

Dvigateli avtomobil'ny'e. Metody' stendovih ispy'taniy: GOST 14846-81 (ST, SE`V 765-77). – [Deystvitel'ny'e ot 24.06.1981]. – M.: Gosudarstvenny'y standart soyuza SSR, 1984. – 54 s. (Gosudarstvenny'y komitet SSSR po standartam).

Dizeli traktorny'e i kombaynovy'e. Metody' stendovy'h ispy'taniy. GOST 18509-88. Gosudarstvenny'y standart soyuza SSR, 1988. – 54 s. – (Gosudarstveeny'y komitet SSSR po standartam). Izdatel'stvo standartov

Ispy'taniya avtomobiley / Cimbalin V.B., Kravec V.N., Kudryavcev S.M. i dr. – M. : Mashinostro-enie, 1978. – 200 s.

Ispy'taniya dvigateley vnutrennego sgoraniya / Stefanovskiy B.S., Skobceva K.A., Korsi E.K. i dr. – M.: Mashi¬nostroenie, 1974. – 108 s.

Raykov I.YA. Ispy'taniya dvigateley vnutrennego sgoraniya / I.YA. Raykov. – M.: Vy'sshaya shkola, 1975. – 320 s.

Voronkov A.I. Rabochiy process avtomobil'nogo pnevmodvigatelya: monografiya / A.I. Voronkov, I.N. Nikitchenko. – Har'kov : HNADU, 2015. – 200 s.

Prohorenko A.A. Vy'bor racional'nogo koli-chestva rabochih ciklov dlya usredneniya indikatornoy diagrammy' / A.A. Prohorenko, D.V. Meshkov // Dvigateli vnutren¬nego sgoraniya. – 2006. – №2. – S. 95-96.

Es'kov, A.B. Mnogofunkcional'noe ustroystvo upravleniya registraciey izobrajeniy by'stroprotekayusch'ih processov Tekst. / A.B. Es'kov, A.B. Dobryak // Pribory' i tehnika e`ksperimenta. 2007. – №3. – S. 160-161.

Es'kov A.B. Pribory' i metody' opticheskogo kontrolya parametrov raspy'leniya topliva dizel'ny'mi forsunkami Tekst.: monografiya / A.B. Es'kov; Alt. gos. teh. un-t im. I.I. Polzunova. Barnaul: Izd-vo AltGTU, 2007.92s.

Kuz'min N.A., Pachurin G.V. Povy'shenie tochnosti modeley teplonapryajennosti orebrenny'h cilindrov dvigateley vnutrennego sgoraniya // Fundamental'ny'e issledovaniya. – 2014. – № 5-5. – S. 959-963;


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абрамчук Ф.І. Стенд для випробування і дослідження пневмодвигунів / Ф.І. Абрамчук, О.І. Воронков, А.І. Харченко, С.С. Жилін, І.М. Нікітченко, В.С. Червяк // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2. – С. 110–117.

2. Двигатели автомобильные. Методы стендових испытаний: ГОСТ 14846-81 (СТ, СЭВ 765-77). – [Действительные от 24.06.1981]. – М.: Государственный стандарт союза ССР, 1984. – 54 с. (Государственный комитет СССР по стандартам).

3. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. ГОСТ 18509-88. Государственный стандарт союза ССР, 1988. – 54 с. – (Государствееный комитет СССР по стандартам). Издательство стандартов

4. Испытания автомобилей / Цимбалин В.Б., Кравец В.Н., Кудрявцев С.М. и др. – М. : Машиностро¬ение, 1978. – 200 с.

5. Испытания двигателей внутреннего сгорания / Стефановский Б.С., Скобцева К.А., Корси Е.К. и др. – М.: Машиностроение, 1974. – 108 с.

6. Райков И.Я. Испытания двигателей внутреннего сгорания / И.Я. Райков. – М.: Высшая школа, 1975. – 320 с.

7. Воронков А.И. Рабочий процесс автомобильного пневмодвигателя: монография / А.И. Воронков, И.Н. Никитченко. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – 200 с.

8. Прохоренко А.А. Выбор рационального количества рабочих циклов для усреднения индикаторной диаграммы / А.А. Прохоренко, Д.В. Мешков // Двигатели внутреннего сгорания. – 2006. – №2. – С. 95–96.

9. Еськов, A.B. Многофункциональное устройство управления регистрацией изображений быстропротекающих процессов Текст. / A.B. Еськов, А.Б. Добряк // Приборы и техника эксперимента. 2007. – №3. – С. 160-161.

10. Еськов A.B. Приборы и методы оптического контроля параметров распыления топлива дизельными форсунками Текст.: монография / A.B. Еськов; Алт. гос. тех. ун-т им. И.И. Ползунова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. 92с.

11. Кузьмин Н.А. Повышение точности моделей теплонапряженности оребренных цилиндров двигателей внутреннего сгорания / Н.А. Кузьмин, Г.В. Пачурин // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5-5. – С. 959-963.