DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.78

ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ НА БАЗІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ТЕСТІВ

M. V. Kostikova, I. V. Skrypina

Анотація


З метою оптимізації формування тестових завдань представлена можлива формалізація даних, технологія кластерізації на базі штучних нейронних мереж. Визначені задачі, які виникають при створенні базі даних тестових завдань. Запропонована процедура навчання нейронної мережі з використанням пакета математичного моделювання Matlab.

Ключові слова


Moodle; інформаційна база тестів; самоорганізація; оптимізація; фактор; нейронна мережа; кластерізація; мережа Кохонена

Повний текст:

PDF

Посилання


Kostikova M. V. Analiz effektivnosti testirovaniya pri distantsionnom obuchenii [Analysis of efficacy testing at a distance education] / M. V. Kostikova, I. V. Skripina // Dystantcijna osvita u VNZ: Innovatsijni ta psyhologo-pedagogichni aspekty: zbirnyk naukovih pracz za materialamy Mizhnarodnoyi naukovo-metodychnoyi konferenciyi, m. Xarkiv, 19 – 20 lystopada 2015 r. – Xarkiv: Miskdruk, 2015. – S. 126 – 128.

Osovskiy S. Neyronnyie seti dlya obrabotki informatsii [Neural networks for information processing] /S. Osovskiy. – M.: Finansyi i statistika, 2002. – 344 s.

Bodyanskiy E. V. Iskusstvennyie neyronnyie seti: arhitekturyi, obuchenie, primeneniya. [ Artificial neural networks: architecture, training, applications] / E. V. Bodyanskiy, O. G. Rudenko. – Harkov: Teleteh, 2004. – 369 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Костикова М. В. Анализ эффективности тести-рования при дистанционном обучении / М. В. Костикова, И. В. Скрипина // Дистан-ційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 19 – 20 ли-стопада 2015 р. – Харків: Міськдрук, 2015. – С. 126 – 128.

2. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

3. Бодянский Е. В. Искусственные нейронные сети: архитектуры, обучение, применения. / Е. В. Бодянский, О. Г. Руденко. – Харьков: Те-летех, 2004. – 369 с.