DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.80.0.38

Підвищення ефективності визначення елементів циклу світлофорного регулювання

O. V. Denisenko

Анотація


Розглянуто новий підхід до визначення параметрів руху транспортних засобів (ТЗ) одночасно по всіх смугах руху на вході й виході регульованого перехрестя. Роз¬крито особливості сучасної організації моніторингу транспортних потоків (ТП) на локальних об’єктах вулично-дорожньої мережі міста. Надано порівняльні характеристики детекторів транспорту, описано особливості контролю і виміру найбільш важливих параметрів руху ТЗ, а також проаналізовано їх основні достоїнства і недоліки у плані вживання в автоматизованих системах. В якості аналога розглянуто найбільш перспективний спосіб визначення параметрів руху ТП в зоні перехрестя, оснований на багатопроменевому лазерному скануванні його підходів. Подано запропонований спосіб і алгоритм визначення елементів циклу світлофорного регулювання (СР) в умовах динамічної зміни параметрів руху ТП і адаптивного реагування системи на ситуацію. Розглянуто можливості підвищення ефективності способу-аналога за рахунок збільшення числа контрольованих зон, що забезпечує підвищення точності визначення тривалості основних і проміжних тактів та оптимізацію параметрів циклу регулювання для конкретних умов. Визначення часу дії основних і проміжних тактів за точними вимірами, а не за приблизними розрахунками усереднених значень параметрів, дає можливість у ряді випадків зменшити втрати часу в циклі регулювання і підвищити ефективну тривалість фаз регулювання. Приведено варіант спрощеної структури пристрою для реалізації запропонованого способу й ефективної обробки вихідної інформації, показано працездатність алгоритмів і можливість їх технічної реалізації. Показано перспективу розширення функціональних можливостей запропонованого способу за рахунок одночасного визначення додаткових параметрів прогнозування стану ТП на перехресті і критеріїв оцінки якості СР, таких як: середня затримка ТС, ступінь насичення смуг руху і пропускна спроможність перехрестя. Гнучка технологія і комплексна оцінка режимів СР дозволяє в динаміці (у реальному масштабі часу) здійснювати як параметричну адаптацію (оптимізацію елементів циклу), так і структурну або комбіновану адаптацію за рахунок структурної реорганізації схем управління руху.

Ключові слова


транспортний потік; транспортний засіб; регульоване перехрестя; пристрій розгортання; лазерний промінь; цикл

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Levashev, A.G., Mikhaylov, A.Yu, Golovnikh, M. (2007). Proektirovanije regulirujemykh peresechenij [Projection of adjustable crossings]. Irkutsk: Publishing house of IRGTU [in Russian].

Pleshentsev, V.S., Dmitriyeva, E.V., Sotskov, D.A. (2006). Diagnostirovanije transportnykh potokov federalnoj avtotrassy «Volga M-7» [Diagnosing the traffic flows of federal highway «Volga M-7»]. Organizatsiia i bezopasnost dorozhnogo dvizheniia v bolshikh gorodakh sbornik statei 7-i mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii posviashchennoi 70-letiiu MVD Rossii Sankt-Peterburg 21–22 sentiabria –Traffic organization and safety in big cities : the proceedings of the 7th international scientific and practical conference devoted to the 70 anniversary of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.St. Petersburg, on September 21-22, 27-31 [in Russian].

Barskii, I.V. (2006)/ Komplex registratcii izobrazhenija i skorosti (KRIS-1) [The complex of image and speed recordings (KRIS-1)]. Organizatsiia i bezopasnost dorozhnogo dvizheniia v bolshikh gorodakh sbornik statei 7-i mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii posviashchennoi 70-letiiu MVD Rossii -Traffic organization and safety in big cities : the proceedings of the 7th international scientific and practical conference devoted to the 70 anniversary of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. St. Petersburg, on September 21-22, 157-159 [in Russian].

Lukyanitsa, A.A., Shishkin, A.G. (2006). Programmnyj komplex dly mjnitoringa transportnykh sredstv po videoizobrazheniju [The program complex for vehicle monitoring using video images. International Conference Graphicon. Novosibirsk Akademgorodok, Russia. Retrieved from: http://www.graphicon.ru [in Russian].

Levterov, A.I, Denisenko, O.V., Yaruta, A.M. Sposib vyznachennja parametriv transportnykh potokiv u zoni perekhrestia [A method of determining the parameters of traffic flows in the intersection zone] Pat. Ukraine, no. 71913, 2012[in Ukrainian].

Denisenko, O.V. Sposib vyznachennja tryvalosti elementiv ta tysku svitofornoss signalizatsii [A method for determining the length of elements and the traffic light signalling cycle]. Pat. Ukraine, no. 112094, 2016 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Левашев А.Г. Проектирование регулируемых пересечений: учеб.пос. / А.Г. Левашев, А.Ю. Михайлов., И.М. Головних. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – 208 с.

2. Плешенцев В.С. Диагностирование транспортных потоков федеральной автотрассы «Волга М-7» / В.С. Плешенцев, Е.В Дмитриева, Д.А Соцков // Организация и безопасность дорожного движения в больших городах: сборник статей 7-й международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию МВД России. – Санкт-Петербург, 21–22 сентября 2006. – С. 27–31.

3. Барский И.В. Комплекс регистрации изображения и скорости (КРИС-1) / И.В. Барский // Организация и безопасность дорожного движения в больших городах: сборник статей 7-й международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию МВД России. – Санкт-Петер¬бург, 21–22 сентября 2006. – С. 157–159.

4. Лукьяница А.А. Программный комплекс для мониторинга транспортных средств по видеоизображению / А.А. Лукьяница, А.Г. Шишкин // International Conference Graphicon 2006. – Novosibirsk Akademgorodok, Russia. – Режим доступа: http://www.graphicon.ru.

5. Пат. 71913 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення параметрів транспортних потоків у зоні перехрестя / Левтеров А.І., Денисенко О.В., Ярута А.М.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. - опубл. 25.07.2012, Бюл. №14/2012.

6. Пат. 112094 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення тривалості елементів та циклу світлофорної сигналізації / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. опубл. 25.07.16, Бюл. № 14/2016.