DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.35

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ НА НАПРЯМКУ УКРАЇНА – КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

E. S. Aloshynskyi, H. O. Prymachenko, A. V. Kalashnyk

Анотація


Залізничний транспортний комплекс України вимагає суттєвої модернізації та підвищення якості послуг для пасажирів. Але збитковість сектору пасажирських перевезень у ПАТ «Укрзалізниця» досягла критичної точки. У статті було розглянуто дану проблему з метою її вирішення, проведено аналіз впровадження технології єдиного квитка у мультимодальному пасажирському сполученні.

Ключові слова


мультимодальні пасажирські перевезення; технологія єдиного квитка

Повний текст:

PDF

Посилання


Goyhman I. M. Railroad statistics. Part III .: Operational statistics for rail transport: tutorial.. K.: Condor, 2010. – 346 pp.

Multimodal transport. Final Report 7.1. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.expresstrans.net/gruzak.html.

Terminology on combined transport / United Nations. –New York and Geneva, 2001. – 69 p. [Electronic resource]. – Access mode: http: // www.international transportforum.

Balaka E. I. Methodical instructions for the implementation of course work on discipline "Economic assessment of innovation projects in transport" for students of educational qualification level "Master". Kharkiv, 2014. – 42 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гойхман, І. М. Статистика залізничного транспорту. Частина III.: Експлуатаційна статистика залізничного транспорту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 346 с.

2. Мультимодальний транспорт. Заключний звіт 7.1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expresstrans. net/gruzak.html.

3. Terminology on combined transport / United Nations. – New Yorkand Geneva, 2001. – 69 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.international transportforum.

4. Балака Є. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна оцінка інноваційних проектів на транспорті» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». – Харків, 2014 – 42 с.