Історія журналу

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 р. «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).

ISSN 2521-1773 (Online)
ISSN 2219-5548 (Print)

Сайт журналу до 01.01.2018 р.
Сайт журналу з
01.01.2018 р.

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження в галузях машинобудування, матеріалознавства, дорожнього будівництва. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Засновники:Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Північно-Східний науковий центр транспортної академії України.